Wie zijn wij?

Wij, enkele ouders van jongeren met een beperking, hadden nood aan vrijetijdsbesteding voor onze kinderen tijdens de weekdagen.

Hieruit groeide het idee om samen met enkele orthopedagogen en opvoeders een creatief atelier op te starten waar de inclusiegedachte en het vraag gestuurde karakter voorop staat.

Aangezien de reguliere opvang vanwege zijn organisatie binnen grote structuren en regelgeving niet altijd vraag gestuurd kan werken alsook vanwege de lange wachtlijsten zagen we een noodzaak om met iets anders van start te gaan.

De vrijwillige deelname zonder verplichting elke week te komen, en de mogelijkheid enkel in te schrijven voor bepaalde activiteiten vinden we erg belangrijk.

Doelstellingen van het project

  • Een hele en een halve dag per week, een zinvolle dagbesteding aanbieden voor personen met een lichte tot matige verstandelijke, motorische en of sensoriële beperking vanaf 14 jaar.
  • Een dagbesteding die vertrekt vanuit de vraag van de deelnemers en op maat wordt uitgewerkt.
  • Zinvol bezig zijn en creatieve dingen maken van een zekere waarde.
  • Actief op zoek gaan naar sociale contacten binnen onze maatschappij.
  •  Mogelijkheid tot sociale contacten tussen de verschillende deelnemers, maar ook vrijwilligers of andere mensen aanwezig in het centrum of de stad.
  • Een plaats bieden waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen kiezen wat ze graag willen doen.
  • Een algemeen vrijetijdsaanbod aanbieden voor de groep, maar daarnaast ook enkele andere zaken voorzien, opdat ieder zich kan vermaken naar zijn eigen wensen.
  • Op lange termijn het uitbouwen van een vriendengroep waarmee een initiatief kan worden uitgebouwd om samen (begeleid) te gaan wonen.