Vrijwilligers

Waarom wil De Kompanie vrijwilligers inschakelen?

  Vrijwilligers vormen een dragend steunpunt voor de werking van De Kompanie. We vertrekken vanuit wat elke persoon te bieden heeft, waar ieder plezier in heeft en dit graag deelt met anderen.

  Wat is de gewenste meerwaarde?

   We willen zoeken naar wegen om te komen tot een maximale betrokkenheid. Deze betrokkenheid verwijst zowel naar de organisatie van het dagelijks functioneren als ook naar het mee uitstippelen hoe De Kompanie toekomstgericht verder kan worden uitgebouwd. Zonder vrijwilligers lukt het niet. De vrijwilligers nemen dan ook essentiële taken op.

   Welke doelstellingen willen we met de vrijwilligers bereiken?

    De vrijwilligers nemen taken op die persoons– of werkingsgericht zijn.

    De persoonsgerichte taken zijn activiteiten die je rechtstreeks onderneemt met onze jongvolwassenen met een beperking. Dit gebeurt meestal samen met een vast personeelslid. Deze taken kunnen veelomvattend zijn: samen wandelen, creatief meewerken in het atelier, , zingen en  muziek, buitenactiviteiten, op uitstap gaan,…

    Werkingsgerichte taken zijn activiteiten die  persoon-overstijgend. Deze taken zijn heel divers: verkoop van onze producten op marktjes, meewerken aan benefiet, logistieke ondersteuning (zowel materieel als administratief), mee zorgen voor sponsoring, …

    Wat wordt er van onze vrijwilligers verwacht?

     We verwachten een minimum aan juiste motivatie, respect  en engagement. Voor diegenen die opteren voor een meer persoonsgerichte taak: volle aandacht en respect voor onze kinderen en een betekenisvolle bijdrage willen leveren voor mensen met een beperking. Bedenk bij jezelf waar je jezelf en anderen plezier mee kan doen.

     De tijd die je aan je vrijwilligerswerk wil besteden, bepaal je uiteraard zelf.

     Als je verschil wil maken en vrijwilliger wil worden, neem dan contact met ons op. Wij zullen je dan uitnodigen voor een kennismakingsgesprek waarin we samen bekijken welke taken je kan opnemen. 

     Wij willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun betekenisvolle inzet.