Over De Kompanie

Wij zijn een inclusief creatief atelier waar personen met een licht tot matige  (verstandelijke ) beperking en of motorische of sensoriele beperking kunnen aan deelnemen. Deelnemers zijn ouder dan 14 jaar en hebben een zekere taakspanning en mate van zelfstandigheid. Ze zijn op zoek naar sociale contacten met leeftijdsgenoten en zijn graag (creatief ) bezig.

Ons streefdoel

 • vraag gestuurd werken ( je doet bij ons de dingen die je leuk vindt en anders zoeken we een andere oplossing)
 • inclusief gericht (we proberen zo veel mogelijk met onze gemaakte dingen naar buiten te komen op marktjes enz… en proberen ons te integreren in de buurt)

Wanneer?

 • Van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16.30 uur
 • SOMS op woensdagavond, vrijdagavond of zaterdagochtend              (zie agenda)

Waar?

De uitvalsbasis is onze nieuwbouw in de Pastoor Van der Auwerastraat 18, 2640 Mortsel, waar ook ons koffiehuisje, feestzaal en stadstuintjes plaatsvinden. Op die manier is inclusie binnen de maatschappij en uitwisseling met andere mensen mogelijk.

Doelpubliek

 • Jongeren met een lichte tot matige (verstandelijke) handicap vanaf 14 j
 • Schoolgaand of niet-schoolgaand.
 • Deze jongeren hebben een zekere taakspanning.
 • De jongeren vertonen sociaal aangepast gedrag en zijn in de mogelijkheid sociale interacties aan te gaan.
 • Ze zijn op zoek naar een vriendengroep, waar ze graag hun vrije tijd mee willen doorbrengen.
 • Deze jongere / volwassenen  zijn graag (creatief) bezig en hebben zin voor initiatief.
 • Ze hebben graag contacten met de mensen uit de maatschappij.
 • Jongeren en volwassenen die graag mee nadenken over hun eigen toekomst.

Wat houdt het creatief atelier precies in?

Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven voor een programma dat maandelijks bekend wordt gemaakt. Het programma zal samengesteld worden op maat van en vertrekken vanuit de vraag van deelnemers. Er wordt gedacht aan creatieve knutselactiviteiten (vb. breien, kaarsen maken, schilderen, koken …), ontspannende activiteiten (een geanimeerde kwis, een bingo, een zoektocht, …), een uitstap, …

Ondersteuning van de deelnemers

Het atelier zal getrokken worden door 3 beroepskrachten. Daarnaast zal er beroep gedaan worden op vrijwilligers die zich ook per activiteit kunnen engageren om de deelnemers mee te ondersteunen, maar zeker ook voor de sociale integratie.

Participatie van de deelnemers

Maandelijks willen we met persoonlijke gesprekken bij de deelnemers aftoetsen of het programma voldeed aan hun verwachtingen. Tevens zal er gevraagd worden naar verwachtingen voor de volgende activiteiten. Er zal maandelijks geëvalueerd worden of er voldoende aan deze verwachtingen werd gewerkt.

Hoeveel kost dat?

U krijgt maandelijks een factuur met de afrekening van de eigen bijdrage van de afgelopen maand.

 • Ganse dag 15€
 • Halve dag 10€

Mensen met een PVB, PAB of BOB betalen 40 euro per dag als bijdrage in de zorg van hun budget dat ze via het VAPH ontvangen, en krijgen hier maandelijks een afrekeningsfactuur van. Dit betaal je in cash van je budget.

Vzw De Kompanie valt onder de geregistreerde ouderprojecten van het VAPH. Dit kan je ook terug vinden op Mijnvaph bij registratie van je zorgcontract met vzw De Kompanie.